Du är här

Konferensförfrågan

Boka rum & frukost

Mental kondition

En av nycklarna till mental styrka är det vi kan kalla ”att vara robust” (resilience). Det kan handla om att stå ut och ta det lugnt mitt i situationens känslomässiga påfrestningar. Passet bygger på mindfulness och introducerar en tankemodell för hur vi påverkas i svåra situationer. Ett verktyg för att bli bättre på att bemästra våra reaktioner, innan vi väljer hur vi vill gå vidare. 

Ett 45 minuters mentalt träningspass som leds av erfaren instruktör. Passet är utformat av psykologen Hans Blücher i samverkan med Mindworkout.

Passet ingår i följande Mindworkout kategorier

Aktiv vila Återhämtning

Färdighetsträning

Träning i fokus och närvaro i nuet, stressreducering, ökad tillgång till kognitiva förmågan med MBKT, SOAS m.m

Tekniker för coachande förhållningssätt, stresshantering, kommunikation, personlig effektivitet m.m.