Du är här

Konferensförfrågan

Boka rum & frukost

Positivt fokus

Återhämtning, energi och motivation. För att du ska kunna välja ett positivt fokus, oavsett vilken situation eller vilken utmaning du ställs inför. Träna dig i att kunna fokusera på de saker som du faktiskt kan påverka, att hitta kraften att agera och göra det bästa möjliga av det som är. 

Ett 25 eller 45 minuters mentalt träningspass som leds av erfaren instruktör. Passet är utformat av mentala tränaren Karin Hamrin i samverkan med Mindworkout.

Passet ingår i följande Mindworkout kategorier

Aktiv vila Återhämtning

Motivation Energi

Träning i fokus och närvaro i nuet, stressreducering, ökad tillgång till kognitiva förmågan med MBKT, SOAS m.m

Målträning, visualisering, refraiming, identifiera drivkrafter m.m