Du är här

Nytt samarbete med Promas!

Vi inleder ett treårigt samarbete med Promas AB, som levererar helhetskoncept med återhämtningsfåtöljer. Målsättningen är att både arbeta proaktivt med personalhälsa och erbjuda en utökad service till konferensgäster.

– Jag ser hälsa som nästa konkurrensfördel i vår bransch, efter exempelvis miljö och säkerhet som tidigare har varit stora trender. Jag tror exempelvis att stat, kommun och landsting inom överskådlig framtid kommer att ha obligatoriska hälsoplaner och krav på de konferensanläggningar som de väljer, säger Christer Rådeström, vår hotelldirektör.

­PromasMetoden®, som kombinerar massage i återhämtningsfåtölj med program för mental träning, används på arbetsplatser runtom i Sverige för att ge mental och fysisk återhämtning.

Återhämtningskoncepten från Promas är ett första steg för att skapa en synkronisering mellan spa- och konferensvåningen och successivt förflytta hela konferenskonceptet mot en hälsoprofil. Samarbetet omfattar fem återhämtningsfåtöljer och innebär också ett nytt sätt att förebyggande arbeta med hälsofrämjande åtgärder för personalen.

 – Våra medarbetare är inte sjuka idag, men jag är övertygad om att allt hälsofrämjande arbete som gör att vår personal mår ännu bättre kommer oss till gagn i form av bättre service, nöjdare kunder och bättre resultat, säger Christer Rådeström.

 Mikael Wallin, vd på Promas, ser samarbetet med Arken Hotel & Art Garden Spa som ett viktigt steg in i hotell- och konferensvärlden.

 – Koncepten med återhämtningsfåtöljer är en service till de konferensgäster som idag använder PromasMetoden på sin arbetsplats, samtidigt som det ökar hotellets generella hälsoprofil. Det är minst lika viktigt med återhämtning under en konferens som det är i det vardagliga arbetslivet. Eftersom hälsa är en avgörande fråga för företags och organisationers lönsamhet är det en självklar investering för kloka företag, säger Mikael Wallin.