Arkens klimatsmarta(re) möte

Redan när du väljer att konferera hos oss gör du ett medvetet val, eftersom vår konferensanläggning är miljöcertifierad enligt Svanens riktlinjer. Men utöver att din konferens är bra ur ett miljöperspektiv, bidrar du även till ett trädplanteringsprojekt i Etiopien när du bokar vårt klimatsmartare möte.

Boka vårt klimatsmarta(re) möte – vi planterar träd!

I vårt klimatsmartare möte ingår:

  • Konferenslokal på vår miljöcertifierade konferensanläggning.
  • Alla måltider är vegetariska.
    Genom att äta mer vegetariskt bidrar vi till mål nr 13 i de Globala målen.
  • Fikabuffé på för- och eftermiddag med mycket grönt och väl utvalda råvaror.
  • Vi skänker 50 kr/deltagare till trädplantering i Etiopien. Du får ett utskrivet gåvobevis från Läkarmissionen*.
    Genom att återplantera träd bidrar vi till mål nr 2, 8, 13 och 15 i de Globala målen.

Gäller för konferenser förlagda under 2020. Går att få både som dagkonferens och konferens med övernattning. Pris vid förfrågan. 

Läs mer
Läkarmissionens trädplanteringsprojekt

*Vi planterar träd för varje deltagare

Trädplantering förbättrar klimatet och man får virke, ved eller frukt som familjen själv kan använda eller sälja för att få pengar till annat. Och träden blir till långsiktig nytta och glädje även för kommande generationer.

I Etiopien har skogsavverkning och klimatmässigt ohållbara jordbruksmetoder länge varit ett problem. Betande boskap och ved till hushållen har gradvis lett till en utarmning av jorden och på många ställen allvarlig jorderosion. Nu försöker man hitta vägar till hållbara och klimatmässigt motståndskraftiga lösningar.

I Awassa-regionen stöder Läkarmissionen ett trädplanteringsprojekt med olika slags träd, både fruktträd och andra sorter som är särskilt lämpade för regionen och klimatet här. Trädplantering betyder oerhört mycket för befolkningen i området och är en viktig del i att hjälpa utsatta familjer att klara sin livsmedelsförsörjning.

Grundkostnaden för 15 plantor av en snabbväxande sort är 50 kr.

Relaterad läsning:

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information eller bokning på tel: 031-726 25 05, eller skicka en förfrågan så återkommer vi inom kort.

Varför ska vi äta mer vegetariskt?

Varför pratas det om köttets miljöpåverkan? Spelar det verkligen någon roll vad folk äter?  

Ja, det gör det. Bland annat för att kött- och mejeriprodukter påverkar klimatet ungefär lika mycket som världens alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans. Det beror på flera saker. Kor och får släpper ut stora mängder metan, vilket är en betydligt mer kraftfull växthusgas än koldioxid. Även djurens avföring, gödsel, och produktionen av foder står för stora utsläpp. 

Källa: Naturskyddsföreningen 

Relaterad läsning:

De globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Relaterad läsning:

Läs om vårt miljöarbete


Eget vindkraftverk

Vi har ett eget vindkraftverk som försörjer oss med elektricitet. Och det bästa av allt är att det inte bara gäller oss utan även våra systerhotell Varbergs Stadshotell & Asia Spa och Hôtel Eggers.

Svanen miljömärkning

Vi har valt att samarbeta med Svanen och Nordisk Miljömärkning för att få tydliga riktlinjer och bra rutiner i det dagliga arbetet. Genom ständiga förbättringar och tydlig målsättning, förebygger vi och minskar ner den negativa miljöpåverkan som vi genererar.

Vad vi gör varje dag

Här kan du läsa om vad vi gör för att ta ansvar för hur vi påverkar samhället ur ett miljömässigt perspektiv. Allt från städning, uppvärmning, förbrukningsvaror och kaffe.